Actueel

Aktuelle Recherchen:

Projektitel: Wo der Hund begraben liegt

In zijn arrest van 26 februari 2020 (2 BvR 2347/15 e.a.) over de afschaffing van §217 StGB heeft het Federale Constitutionele Hof verduidelijkt dat het algemene persoonlijkheidsrecht als uitdrukking van de persoonlijke autonomie een “recht op zelfbeschikking bij het sterven” omvat. De beslissing van het individu om een einde te maken aan zijn eigen leven in overeenstemming met zijn opvatting over de kwaliteit van het leven en de zinvolheid van zijn eigen bestaan, moet volgens het Federale Constitutionele Hof in zijn uitgangspunt als een daad van autonome zelfbeschikking door de staat en de maatschappij worden geëerbiedigd. Doorslaggevend is de wil van de houder van het grondrecht, die niet kan worden beoordeeld op grond van algemene waarden, godsdienstige geboden, maatschappelijke modellen voor de omgang met leven en dood of overwegingen van objectieve redelijkheid. Dit oordeel is het uitgangspunt van het onderzoek van de Nederlandse regisseuse en schrijfster Caitlin van der Maas voor het muziektheater “Wo der Hund begraben liegt”. Hierin houdt zij zich intensief bezig met het onderwerp euthanasie en rond mensen die het leven ondraaglijk vinden of een uitzichtloos lijden ervaren.
Interviews met jonge en oudere mensen over het onderwerp dood en euthanasie.

Onderzoeksbeurs gesteund door het ministerie van Cultuur van München.

Projekttitel: Arm Mut_Reich tuM

Armoede wordt in West-Europa gedefinieerd als iemand die geen of onvoldoende financiële middelen tot haar beschikking heeft. Rijkdom, dat zij genoeg heeft, meer dan zij nodig heeft. Er is ook armoede in figuurlijke zin, of rijkdom in familie, humor, of andere talenten. Aan het eind van het arme straatje is er nog schuld. Dat wat een ander hen schuldig is, omdat zij geen middelen hebben.
Interviews met jongeren en ouderen over het zoeken naar nieuwe begrippen en definities van rijkdom en armoede.

Onderzoeksbeurs gesteund door het Fonds Darstellende Künste.

Volgende voorstellingen:

Heropname

Karl im ALL zu Hause – met live muziek

1 Oktober 2022 om 20.00u
2 Oktober 2022 om 18.00u
Schwere Reiter, München

Gesteund door Kulturreferat München en Fonds Darstellende Künste

 

 

HÖRFASSUNG

Mitten in der Nacht, verschlungen, unter dem Mond, in unserem hellen Zimmer, in diesem dunklen Haus, irgendwo auf der Welt

Herneming gesteund door het ministerie van Cultuur van München voor kinder- en jeugdtheater

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.